سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه کامپیوتر

واحد13نشست استادان گروه کامپیوتر طبق جدول زمان بندی شده در 18شهریور ماه 93 راس ساعت 11 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:
واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان کامپیوتر
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13مقرر گردید برای ترم آتی تداخل های سایت بر طرف گردد.
واحد13ارائه تجربیات استاد ظرفیان طی یک خبر آموزشی تا اول مهر در سایت مرکز قرار گیرد به صورت یک مقاله نوشتاری از طرف خودشان
واحد13انتقادات استادان در مورد ارائه جزوه که اکثریت مخالف جزوه دادن بودن و مقرر گردید فقط از روی کتابها و منابع تعیین شده تدریس گردد.
واحد13ارائه جزوات برای دروسی که کتاب یا منبعی وجود ندارد توسط چندین استاد نوشته شود و به انتشارات دانشگاه تحویل داده شود.
واحد13داشتن کلاس های کارگاهی با ارائه ایده های جدید
واحد13ارائه کارگاه آموزشی فن بیان
واحد13ارائه کلاس های فوق برنامه با طرحی که گروهی از مدرسین کامپیوتر برنامه بریزند
واحد13تشکیل انجمن علمی دانشجویی و آسیب شناسی گروه کامپیوتر


واحد13حاضرین جلسه :

رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
جناب آقای ناصریان
جناب آقای قریشی نژاد
سرکار خانم سلیمانی
سرکار خانم ظرفییان
سرکار خانم رفعتی
جناب آقای بصیری (10 دقیقه تاخیر)

واحد13غائبین جلسه:

سرکار خانم عظیمی
نويسنده :

مدیر امور اداری