سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه گرافیک

واحد13نشست استادان گروه گرافیک طبق جدول زمان بندی شده در 16شهریور ماه 93 راس ساعت 11 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:
واحد13توضیحات لازم سرکار خانم نبی یان در مورد منشور مدرسان مرکز
واحد13اعلام شماره تلفن آقای مولوی برای مشکلات حراستی گروه گرافیک
واحد13مقرر گردید در صورت نیاز مدرسین به کتاب های کمک آموزشی برای دانشجویان، کتابخانه دانشگاه اقدام به خرید کتاب نمایند.
واحد13مصوب گردید فرم حذفی دانشجویان که غیبت بیش از حد مجاز دارند در آبان ماه خدمت اساتید ارائه گردد.
واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان گرافیک
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13مطرح شدن تعداد جلسات کلاس ها که حتما بر طبق lessen plan همان 15 جلسه باشد
واحد13مشکل کارگاه ها حتما برای ترم مهر بررسی شود بابت سرمایش و گرمایش تفکری اندیشه شود و تمامی وسایل مورد نیاز مدرسین تهیه گردد.
واحد13مشکل اختلالات شبکه در سایت و لابراتور ساختمان زرتشت حتما بررسی گردد
واحد13امکان سنجی جابه جایی کلاس سایت با کتابخانه یا نمازخانه در ساختمان زرتشت بررسی گردد.
واحد13انجمن علمی دانشجویی گروه گرافیک حتما تشکیل گردد.
واحد13استادان گرافیک با همفکری هم مکان یا نمایشگاهی در ساختمان زرتشت بیابند و شرکت طراح این موضوع شناسایی گردد.
واحد13در درس کارورزی نرم افزار In Design ارائه می گردد اما دانشجویان با این مشکل روبه رو هستند که جزو دروس ترم های بعدی هست.
واحد13دلیل دیر برگزار شدن کلاس های کارورزی بررسی شود.حاضرین جلسه:

رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم بهمنش
سرکار خانم قهوئی
سرکار خانم پیروز
سرکار خانم شایسته مهر
جناب آقای ترجمان
جناب آقای لطفی
جناب آقای احسان جو
جناب آقای ستایش
جناب آقای کفاش زاده
غائبین جلسه:
سرکار خانم رمضان جماعت
سرکار خانم شمخالی
جناب آقای استاد فتحی
نويسنده :

مدیر امور اداری