سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه مدیریت

واحد13نشست استادان گروه مدیریت طبق جدول زمان بندی شده در 15شهریور ماه 93 راس ساعت 16 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:


واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان گروه استادان
واحد13ارائه ابلاغ و منشور استادان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13مقرر گردید برای دروس طراحی چیدمان فروشگاه و فنون فروش از مدیران موفق دعوت بعمل آید و به عنوان یک جلسه کلاسی محسوب شود.
واحد13مقرر گردید قبل از امتحان پایان ترم استادانی که دروس مشترک دارند با یکدیگر جلسه داشته باشند که امتحان مشترک برگزار گردد.
واحد13انتقادات استادان در مورد ارائه جزوه که اکثریت مخالف جزوه دادن بودن و مقرر گردید فقط از روی کتابها و منابع تعیین شده تدریس گردد.
واحد13ارائه جزوات برای دروسی که کتاب یا منبعی وجود ندارد توسط چندین استاد نوشته شود و به انتشارات دانشگاه تحویل داده شود.
واحد13نظرها و پیشنهادهای چندین استاد بر این بود که ازمنابع تئوری کسر شود و رئوس مطالب را کاربردی تر ارائه گردد و براین اساس قرار شد آقای پور اشراف طرح مربوطه را هر چه سریعتر جهت بررسی اعلام نماید.
واحد13داشتن کلاس های کارگاهی با ارائه ایده های جدید
واحد13مقرر گردید 3 نمره برای قرار دادن مطالب در پرتال دانشگاه برای دانشجو لحاظ گردد.و در ادامه سرکار خانم صفاپو در زمینه تبدیل جزوات درسی به کتب درسی نیز بیان نمودند که مجموعه 13 تهران و استادان عزیز را در این حوزه حمایت خواهند کرد.واحد13لازم به ذکر این در این نشست از جناب استاد صفری به پاس تلاش و همکاریشان با واحد 13  توسط ریاست مرکز و اعضای هئیت موسس مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.    واحد13 
حاضرین جلسه:

 رئیس هیات موسس مرکز: سرکار خانم صفاپو
ریاست جلسه:دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان
کارشناس ارشد آموزش : سرکار خانم طاحونه
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم گرامی
سرکار خانم کشاورزیان
سرکار خانم سعیدی وفا
جناب آقای قلی زاده
جناب آقای امینیان
جناب آقای پور اشراف
جناب آقای دانیالی
جناب آقای صفرلی
جناب آقای صالحی مزده

واحد13غائبین جلسه:

جناب آقای سمعی
جناب آقای روحی
جناب آقای آل قیس
جناب آقای یاسا
سرکار خانم غمخوار
سرکار خانم ویلکینويسنده :

مدیر امور اداری