چهارشنبه, 05 تیر 1398

 نشست استادان گروه عکاسی

واحد13نشست استادان گروه عکاسی طبق جدول زمان بندی شده در 15شهریور ماه 93 راس ساعت 14 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:


واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان عکاسی
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها
واحد13مصوب گردید با رعایت کامل 70% از سرفصل های مصوب دانشگاه و 30% خلاقیت مدرس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13مقرر گردید تمامی ژوژمان ها در خبر اصلی سایت قرار گیرد
واحد13طراحی تک پودمان عکاسی توسط استاد آذر نیا
واحد13برای تاسیس انجمن علمی دانشجویی و هماهنگی موضوعات با شهرداری جهت برگزاری مسابقات توسط سرکار خانم جنتی هماهنگ شود .
واحد13لیست کتابهای مورد نیاز توسط استاد آذرنیا و آقای مشرقی اعلام گردد تا برای کتابخانه مرکز تهیه شود.
واحد13برگزیده هر ژوژمان توسط مدرسان هر درس انتخاب شود و در یک گالری عمومی به اجرا گذاشته شود.
واحد13کلاس کارگاهی عکاسی به پرده های برزنت دار متحرک مجهز گردد.واحد13حاضرین جاسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم مرسلی
استاد آذرنیا 

واحد13غائبین جلسه:
معاون آموزشی:سرکارخانم نبی یان
مدیر آموزش: سرکار خانم طاحونه
استادان:جناب آقای مشرقی
نويسنده :

مدیر امور اداری