سه شنبه, 25 تیر 1398

 جلسه استادان گروه زبان فارسی

واحد13نشست استادان گروه زبان فارسی طبق جدول زمان بندی شده در 15شهریور ماه 93 راس ساعت 11 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:
واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان گروه ادبیات فارسی
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها
واحد13مصوب گردید با رعایت کامل 70% از سرفصل های مصوب دانشگاه و 30% خلاقیت مدرس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج شود
واحد13طراحی تک پودمان ها برای گروه ادبیات فارسی
واحد13مطرح شدن دغدغه های استادان گروه ادبیات
در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردید.واحد13 حاضرین جلسه:

ریاست مرکز:جناب دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبی یان
مدیرآموزش:
سرکار خانم طاحونه
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
 کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم بهبودی
سرکار خانم مولایی
سرکار خانم حاجی کرم
 سرکار خانم هدهدی (با 5 دقیقه تاخیر)

واحد13 غائبین جلسه:

سرکار خانم شفاعتی
نويسنده :

مدیر امور اداری