سه شنبه, 25 تیر 1398

 مراسم تجلیل از مدیر گروه تبلیغات

واحد13نشست تخصصی مدرسان گروه علوم ارتباطات در روز سه شنبه به مورخ 93/06/18 ساعت 16 همراه خواهد بود با تشکر و قدردانی از مدیر گروه محترم و زحمت کش تبلیغات جناب آقای سعید محمدی پور همراه گروه علوم اجتماعی و ارتباطات برگزار میگردد، که امید داریم در تمامی مراحل زندگی از جمله ادامه تدریس در مرکز 13 همراهی توانمند داشته باشیم.
لازم به ذکر است ایشان به علت مشغله های فراوان و مسولیت شغلی که در حوزه وزارت صنعت و معدن دارند و همچنین محدودیت زمانی از همراهی بعنوان مدیر گروه انصراف نموده اند اما مرکز 13 افتخار ادامه همکاری بعنوان مدرس و یار و مشاور مجموعه را با ایشان دارند.
آدرس: همچنین یادآوری میشود کلیه نشستهای تخصصی در ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.
نويسنده :

مدیر امور اداری