سه شنبه, 25 تیر 1398

 مراسم تجلیل از مدیر گروه زبان انگلیسی

واحد13طی نشست تخصصی مدرسان گروه زبان انگلیسی در روز شنبه به مورخ 93/06/22 ساعت 17 از خدمات گسترده سرکار خانم سپیده شهبازی مدیر گروه توانمند زبان انگلیسی تشکر و قدردانی بعمل خواهد آمد.لازم به ذکر است ایشان خدمات بسیاری در حوزه زبان انگلیسی در مرکز 13 تهران بعمل آورده اند و علت انصراف ایشان از سمت مدیریت گروه زبان مهاجرت به کشور کانادا بوده است ،امیدواریم جانشین ایشان نیز به پیروی از ایشان راه ترقی مرکز 13 را همچون گذشته بپیماید.
از تمامی مدرسان گرامی گروه زبان تقاضا داریم با حضور خود در این مراسم ضمن بزرگداشت این مدیر توانمند به بحث و بررسی شرایط جانشین ایشان و منابع درسی و Lesson Plan هر درس در راستای شناسنامه دار کردن دروس گام برداریم.
لازم به ذکر است تمامی نشست ها تخصصی مدرسان در ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.نويسنده :

مدیر امور اداری