قابل توجه دانشجويان استاد دکامئی(اصول و فنون مذاکره)

  • پرینت
کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد دکامئی روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 16:15الی 18:15 و در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.