جمعه, 03 اسفند 1397

 ضوابط و قوانین پوششی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 13 تهرانضوابط و قوانین پوششی در دانشگاه جامع علمی کاربردی 13 تهران
ویژه مدرسان ،پرسنل و دانشجویان
1. پوشش ساده و باوقار (از نظر طرح و رنگ) مطابق با شئون دانشگاهی
2. آرایش و پیرایش موها متناسب با شئونات دانشگاه
3. استفاده از مقنعه (پوشش کامل مو)،شلوار و مانتوی بلند (از سوی خانم ها)
موارد غیر مجاز:
1.استفاده از لباس ،علایم ،نقوش ،تصاویر ،طرح ،نوشته و زیورآلات مغایر با ارزش های ملی و دینی و یا متعلق به گروه های خاص انحرافی
2.استفاده از لباسهای تنگ و بدن نما
3.استفاده از لباس های با رنگ تند و زننده
4.استفاده از آرایش هایی که باعث جلب توجه می شود.

در صورت عدم رعایت موارد یاد شده ،طبق ضوابط و مقررات آیین نامه انضباطی عمل خواهد شد.
نويسنده : نرگس مقدم

مدیر سایت