یکشنبه, 22 تیر 1399

 شرح وظایف و زمانهای حضور مدیران گروه ها

images copyشرح وظایف و زمانهای حضور مدیران گروه ها به شرح ذیل ارائه میگردد :

1-نظارت کامل بر فرایند تشکیل کلاس ها ، حضور مدرسان گروه در کلاس های درس ، باز بینی فولدر مدرسان و بررسی مشکلات فولدر و ارائه آن به کارشناس مسئول امور مدرسان


2-بررسی مشکلات احتمالی دانشجویان در ارتباط با مدرسان ،نحوه درک مطلب توسط مدرس به دانشجویان درس کلاس

3-شناسایی مدرسان توانمند وبا سابقه ،با تجربه ، منظم ، مومن و متدین وایجاد بانک مدرسان گروه وتخصصی شدن تدریس مدرسان بر اساس توانمندیهای آنان ،رشته تحصیلی و مهارت های شغلی (ایجاد شناسنامه برای هر درس)

4-برگزاری حداقل یک همایش مرتبط با رشته تحت مدیریت در هر سال تحصیلی

5- نظارت ومدیریت کامل بر عملکرد مدرسان و دانشجویان گروه در انجمن علمی-دانشجویی تحت مدیریت خویش در وب سایت مرکز

6-نظارت بر ارسال حداقل یک مقاله کاربردی متناسب با هر درس توسط مدرسان در وب سایت مرکز در هر نیمسال تحصیلی

7- تهیه و تنظیم سر فصل ومنابع درس گروه و نظارت کامل بر عملکرد مدرسان گروه بر مبنای منبع مشخص شده و سر فصل ابلاغی

8-نظارت کامل بر کاربینی وکارورزی دانشجویان وآموزشهای مهارتی و ارائه آن در هماورد مهارتی سایت مرکز

9-نظارت کامل بر کیفیت وکمیت کلاس ها وملاقات دانشجویان هر گروه حداقل هر 15 روز یکباردر سر کلاس درس

10-جمع بندی نظرات دانشجویان در جهت کلاس بندی در روزها وایام هفته در نیمسال آتی

-11مستند سازی اسناد و سوابق در گروه و ساماندهی و طراحی بانک اطلاعات مدون گروه

-12جلب مشارکت اعضای مدرسان گروه و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط

-13اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به معاون آموزشی و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

-14روزآمد نمودن و بازنگری برنامه های درسی، آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط

-15برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای گروه و دانشجویان

-16برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، میز گردها، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی

-17پاسخگویی مکتوب، دقیق کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی دانشجویان از طریق مراجعه حضوری و ایمیل اختصاصی مرکز

-18مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه مرکز

-19 برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص (مدرسان و کارشناسان) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی

-20تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه ذیربط در پایان هر نیمسال تحصیلی و ارائه آنها به مرکزو دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

-21برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک مدرسان گروه

-22همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبرد ها و سیاستهای کلان دانشگاه

-23برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها، رساله ها، آزمونها و سمینارهای دوره ای دانشجویان

-24برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایشهای کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه

-25برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مدرسان  گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان.

-26تلاش و ترغیب مدرسان در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی، پژوهشی علمی ترویجی، کنفرانسها، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنوارهای علمی، هنری، و...زمان حضور به عنوان مدیر گروه :


مدیران گروه دانشگاه علمی-کاربردی واحد 13

اتاق

ساعات حضور

روز های حضور

رشته مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

زرتشت

12-14

شنبه

زبان انگلیسی
سرکار خانم سپیده شهبازی
زرتشت

15-12

سه شنبه

مولایی

20-16

چهارشنبه

زرتشت

13-11

پنجشنبه

ویلا

16-15:30

چهارشنبه

برنامه سازی کامپیوتر
جناب آقای مهدی بصیری
ملایی

16-15:30

پنجشنبه

زرتشت

18:30-16:30

شنبه

مدیریت کسب و کار-بازاریابی
جناب آقای مهران صفری
ملایی

12:30-10:30

دوشنبه

زرتشت

18:30-16:45

یکشنبه

حقوق
جناب آقای شاهرخ جهانشاهی
ملایی

18:30-16:45

سه شنبه

زرتشت

17-16

چهارشنبه

تبلیغاتجناب آقای سعید محمدی پور
زرتشت

12-9

پنجشنبه

زرتشت

20-17

دوشنبه

حسابداری و امور مالی

جناب آقای تقدیسی
ملایی

12-10

پنجشنبه

زرتشت

17:30-15:30

شنبه

امور فرهنگی و روابط عمومی

جناب آقای رجبعلی سالاریان
ملایی

19:30-17:30

زرتشت

19:30-15:30

یکشنبه

ویلا

18-15:30

چهارشنبه

زرتشت

10-8

پنجشنبه

ملایی

12-10

زرتشت

15-13

یکشنبه

گرافیک و معماری
سرکار خانم ناهید وجدانی
زرتشت

16-14

دوشنبه


               

                     
زمان های حضور بعنوان مدرس:

جناب آقای سعید محمدی پور


ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ملایی

شنبه  18:45-17:15

ارتباطات سیاسی

467

ملایی

شنبه 20:30-19:00

ارتباطات سیاسی

472

ملایی

شنبه 17:00-15:30برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاه

641

ملایی

دوشنبه 20:30-19:00

جامعه شناسی هنر

712

زرتشت

چهارشنبه 18:45-17:15

اقدام پژوهی

714

ملایی

دوشنبه 18:00-16:30

جامعه شناسی هنر

718

زرتشت

چهارشنبه 20:30-19:00

اقدام پژوهی

721

زرتشت

شنبه 10:00-8:30

تحولات اجتماعی ایران معاصر

978


جناب آقای رجبعلی سالاریان


ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ملایی

دوشنبه 18:45-17:15

مبانی روابط عمومی

303

ملایی

دوشنبه 20:30-19

برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاه ها

551

ملایی

سه شنبه 18:45-17:15

اصول روابط عمومی

562

ملایی

سه شنبه 17-15:30

اصول روابط عمومی

701

زرتشت

چهارشنبه 15:30-14

اصول و فنون مصاحبه

949جناب آقای مهران صفری


ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

زرتشت

سه شنبه 18-15:30

کارآفرینی

283

زرتشت

سه شنبه 19-18

پروژه

284

زرتشت

سه شنبه 20-19

پروژه

295

ملایی

سه شنبه 17-15:30

مهارت قوانین کسب و کار

324

ملایی

دوشنبه 14:50-12

کارآفرینی

441جناب آقای محمد تقدیسی


ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ویلا

پنجشنبه 16:15-14

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

333

ملایی

سه شنبه 20-17:45

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

336

ملایی

یکشنبه 14:45-11:45

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

342

ملایی

چهارشنبه 19:15-17:45

حسابداری خدماتی و بازرگانی

353

ملایی

سه شنبه 13:15-11:45

حسابداری شرکت های غیر سهامی

394

ملایی

پنج شنبه 18:30-16:15

حسابداری شرکت های غیر سهامی

399

ملایی

چهارشنبه 20:30-19:15

حسابداری  شرکت های سهامی

419

ملایی

پنج شنبه 20-18:30

حسابداری  شرکت های سهامی

424

ملایی

یکشنبه 20-17:15

حسابداری واحدهای صنفی

872


جناب آقای شاهرخ جهانشاهیساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

زرتشت

یکشنبه 20-18:30

کارآفرینی

158

ملایی

سه شنبه 20-19:30

حقوق تجارت 1

252

ملایی

سه شنبه 18:45-17:45

حقوق تجارت 1

259

زرتشت

پنج شنبه 18-15:30

کارآفرینی

455

زرتشت

پنج شنبه 15:30-13:45

کارآفرینی

462

ملایی

چهارشنبه 21-18

کارآفرینی

607

ملایی

چهارشنبه 18-15

کارآفرینی

612جناب آقای مهدی بصیری

ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ویلا

چهارشنبه 18:45-17:15

فناوری و فرهنگ

196

ملایی

پنج شنبه 15:15-13:45

فناوری و فرهنگ

320

زرتشت

سه شنبه 15:30-17

تجارت الکترونیک

368

ملایی

سه شنبه 20-18:30

بازاریابی الکترونیکی

383

ملایی

پنج شنبه 13:30-12

فناوری وفرهنگ

539

ویلا

چهارشنبه 17-15:30

فناوری وفرهنگ

581سرکار خانم ناهید وجدانی بوشهری

ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ملایی

سه شنبه 16:30-14

مبانی هنرهای تجسمی1

124

ملایی

سه شنبه 18-16:45

تاریخ هنرهای جهان

125

ملایی

سه شنبه 10:30-8

مبانی هنرهای تجسمی1

128

ملایی

سه شنبه 12-10:45

تاریخ هنرهای جهان

129

زرتشت

یکشنبه 13-10:30

مبانی هنرهای تجسمی2

138

زرتشت

دوشنبه 12:15-9:45

صفحه آرایی

145

زرتشت

دوشنبه 14-12:30

مبانی هنرهای تجسمی1

847سرکار خانم سپیده شهبازی


ساختمان

روزها و ساعت تشکیل کلاس

عنوان درس

کد گروه

ملایی

سه شنبه 11-9

دستور زبان پایه

4

ملایی

سه شنبه 13-11

گفت وشنود پایه

5

زرتشت

شنبه 10-8

دستور زبان مقدماتی

13

زرتشت

شنبه 15-12

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

15

زرتشت

پنج شنبه 17-14:30

اصول نگارش

40

زرتشت

پنج شنبه 18:30-17

مکالمه موضوعی

41

ملایی

دوشنبه 12-10:30

زبان شناسی

58

ملایی

دوشنبه 15-13:30

کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه

60

ویلا

سه شنبه 16:30-15

متون ادبی

70

ویلا

سه شنبه 19:30-18

زبان شناسی

72

ملایی

دوشنبه 10:30-9

متون ادبی

75

ملایی

دوشنبه 13:30-12

اصول ومبانی ترجمه

77

ویلا

سه شنبه 18-16:30

متون ادبی

89

ویلا

سه شنبه 21-19:30

زبان شناسی

91

زرتشت

شنبه 12-10

اصول نگارش

93

ملایی

چهار شنبه 17:30-16

اصول نگارش

101

ملایی

چهارشنبه 21-19

اصول نگارش

108

زرتشت

پنج شنبه 14:30-13

اصول نگارش

116

زرتشت

پنج شنبه 10:30-9

دستور و زبان پایه

835

نويسنده : مریم معروفی

کارشناس امور مدرسان و دبیر شورای آموزش و مسئول دفتر مدیران گروه