یکشنبه, 22 تیر 1399

 جلسه شورای آموزشی 1009-13

 

 

20130722 170532 1 resizedحاضرین جلسه: رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاوید مهر ،معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان و مدیران گروه:استاد سالاریان(15دقیقه تاخیر)،استاد بصیری (10دقیقه تاخیر)،استاد شهبازی،استاد آقاملا (45دقیقه تاخیر)،استاد گودرزی(10دقیقه تاخیر)،استاد جهانشاهی(80 دقیقه تاخیر)،استاد وجدانی ، استاد تقدیسی

غائبین جلسه : استاد صفری
دبیر جلسه:جناب آقای اسلامی

اهداف جلسه: تعیین کلاس ها و مدرسان ، هماهنگی و بررسی تاریخ دقیق همایش های گروه های مختلف آموزش و عناوین همایش است ، بررسی صورت جلسه های گروه های آموزشی در ارتباط با جلسات برگزار شده ، بررسی و مشخص کردن lesson plan مدرسان گروه های آموزشی

صورت جلسه:

هماهنگی مدیر گروه ها برای دادن پیشنهاد ها در خصوص مدرسان پودمان1،مشخص کردن عنوان همایش های بین المللی و آماده کردن پوستر های تبلیغاتی توسط دانشجویان برای ترم های آینده،صادر کردن گواهی نامه های بین المللی،معرفی کردن دانشجویان برتر (رتبه های برتر) همراه با خبر وعکس،تجلیل از اساتید برتر هر پودمان،تهیه نهایی لیست سمینار ها و همایش ها توسط مدیر گروه ها و طراحی پوستر برای آنها،مراسم افطاری به ضیافت شام برای مدرسان و پرسنل روز دوشنبه 14/5/92