یکشنبه, 22 تیر 1399

 جلسه شورای آموزشی - 13/1007

DSC08061رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاوید مهر
معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان
حاضرین:
مدیران گروه:
استاد سالاریان استاد صفری استاد بصیری استاد شهبازی استاد آقاملا استاد وجدانی استاد گودرزی استاد تقدیسی
دبیر جلسه:جناب آقای اسلامی
غائبین:
استاد جهانشاهی

صورتجلسه شورای آموزشی تاریخ:17 /04/1392با شماره:20834/92/13
تعیین نهایی زمان بندی کلاسها و تصویب نهایی مدیران گروه
درست کردن سرفصل های مستند سازی برای بازاریابی
ثبت نمودن اساتید تابستان در سایت
تعیین مکان کلاس های زرتشت و ملایی
ارتباط مستمر دفتر ریاست و امور مدرسان با مدیر گروها
معرفی جناب آقای اسلامی به عنوان دبیر اجرایی شورای آموزشی و گروههای آموزشی و پل رابط بین مدیران گروه با پرسنل ، دانشجویان ، مدیران گروه
معرفی زمانهای مدیران گروه ها به دانشجویان جهت ترم تابستان
هماهنگی گذاشتن جلسه با مدیرگروه ها و اساتید بصورت تخصصی
فعالیت های پژوهش اساتید از رتبه بالایی برخوردار است
حل ابهاماتی که توسط اساتید برای دانشجویان پیش می آید
ایجاد کلان پروژه برای دروس MBA
دادن lesson plan قبل از شروع کلاسها و گزارش تدریس بعد از هر جلسه اجباری می باشد.
منابع تمامی دروس می بایست مشخص باشد.
مدیران گروه می بایست در ساعات مشخص شده پاسخگوی دانشجویان باشند.
لزوم هماهنگی و مشاوره قبل از برنامه ریزی و کلاس بندی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 با دانشجویان با حضور در سر کلاسها
حضور در سر کلاس تمامی گروه ها حداقل هر 15 روز یکبار