یکشنبه, 22 تیر 1399

 چارت دروس رشته های موجود در مرکز

واحد13با توجه به لزوم اطلاع دانشجویان با تعداد دروس پایه ، دروس اصلی ، دروس تخصصی و دروس مهارت مشترک و در کل آشنایی دانشجویان با چارت درسی خود اعم از کاردانی و کارشناسی ،واحد انفورماتیک مرکز جهت سهولت دسترسی دانشجویان عزیز به این اطلاعات مطالب فوق را در سایت مرکز بارگزاری نموده است.
شما دانشجویان عزیز با مراجعه به سایت مرکز ( www.uast13.ir) و اجرای مراحل زیر می توانید به این منابع دست پیداکنید.
دانشگاه مجازیواحد13 انتخاب مقطع مورد نظر ( کاردانی – کارشناسی )واحد13انتخاب رشته ی مورد نظرواحد13قسمت زیر مجموعه ها . زیر مجموعه ها شامل :
واحد13جدول دروس پایه
واحد13جدول دروس اصلی
واحد13جدول دروس تخصصی
 با انتخاب هریک شما میتوانید دروس و تعداد واحد های آن و اطلاعات تکمیلی دروس را به دست آورید.


واحد13

واحد13

واحد13
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.