یکشنبه, 22 تیر 1399

 جلسه شورای آموزشی 1013-13

در مورخ 93/04/04 جلسه مدیران گروه های آموزشی در سالن کنفرانس فاطمی با حضور اکثریت مدیران گروه در ساعت 17آغاز گردید.
در این نشست مدیر گروه حسابداری جناب استاد تقدیسی ،گروه روابط عمومی و امورفرهنگی جناب استاد سالاریان،گروه حقوق جناب استاد جهانشاهی،گروه کامپیوتر جناب استاد بصیری،گروه تبلیغات جناب استاد محمدی پور،گروه معماری سرکار خانم خزانه ،جانشین گروه مدیریت کسب و کار ، بازاریابی و خبرنگاری سرکار خانم نبی یان،گروه زبان انگلیسی سرکار خانم شهبازی حضور داشته و بر روی مسائلی چون:
1.نحوه تدریس مدرسان و ارائه جزوه
2.نحوه گرفتن آزمون از دانشجویان
3.معضلاتی که برخی دانشجو نما در محیط فرهنگی- آموزشی دانشگاه پدید آورده اند
4.نحوه چیدمان مدرسان با توجه به تخصص و گرایش آنها
5.لزوم حضور تنگاتنگ مدیران گروه با مدرسان و دانشجویان
6.یکسان سازی منابع درسی و نحوه تدریس برای دروس عمومی و مشترک
7.نحوه برگزاری نیمسال تابستان پودمانی تا سقف 208ساعت به شرط نشکستن پودمان و ترمی حداکثر 6واحد
با یکدیگر به تبادل نظر و اتفاق رویه رسیدند.
لازم به ذکر است جلسه بعدی گروه قبل از آغاز نیمسال تابستان تشکیل خواهد شد.
حاضرین جلسه:
جناب دکتر جاوید مهر ریاست دانشگاه
سرکار خانم نبی یان معاون آموزشی و جانشین مدیر گروه  مدیریت کسب  و کار ،بازاریابی وخبرنگاری
سرکار خانم صلح میرزایی مدیر امور اداری دانشگاه
سرکار خانم رستم خان کارشناس مسئول مدرسان و مدیران گروه
سرکار خانم قاسمی جانشین کارشناس مسئول آموزش
جناب استاد سالاریان:مدیر گروه روابط عمومی و امورفرهنگی
جناب استاد محمدی پور:مدیر گروه تبلیغات
جناب استاد تقدیسی: مدیر گروه حسابداری
جناب استاد بصیری: مدیرگروه کامپیوتر
جناب استاد جهانشاهی:مدیر گروه حقوق
سرکار خانم خزانه:مدیر گروه معماری
سرکار خانم شهبازی:مدیر گروه زبان انگلیسی
غائبین جلسه:
سرکار خانم وجدانی مدیر گروه رشته گرافیک
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.