جمعه, 02 اسفند 1398

 عدم ارائه کلیه خدمات آموزشی در زمان امتحانات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که ارائه گواهی تحصیلی ،گواهی فارغ التحصیلی و ...در زمان امتحانات از شروع امتحانات الی93/04/12 متوقف میگردد .بدیهیست کلیه دانشجویان کلیه دانشجویان که تقاضای این نوع خدمات را دارند می بایست پس از اتمام امتحانات از طریق وب سایت و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.
نويسنده :

مدیر امور اداری