چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 اطلاعیه ثبت نام با تاخیر نیمسال دوم 93-92

entekhabvaheed copyبا توجه به ثبت نام اکثریت دانشجویان در زمانهای انتخاب واحد جهت دانشجویانی که به هر دلیل تا کنون انتخاب واحد انجام نداده اند می توانند از روز پنجشنبه 17بهمن ماه ساعت 16 حداکثر تا پایان  روز جمعه 25 بهمن ماه ثبت نام خود را طبق کدهایی که ظرفیت دارند انجام دهند و آموزش هیچ گونه مسئولیتی برای ظرفیت کدهای بسته شده ندارد.
برنامه روز و ساعت کلاسها جهت انتخاب واحد در جدول همین صفحه مشخص می باشد و دانشجویان طبق کدهای با ظرفیت ثبت نام خود را انجام دهند.

ورود به سامانه جهت پرداخت

آموزش نحوه دریافت رمز دوم

آموزش نحوه پرداخت الکترونیک

کلیه ثبت نام ها به صورت اینترنتی و طبق فیلم آموزشی و فایل پاورپوینت زیرمی باشد. (انتخاب واحد به عهده خود دانشجو می باشد)

پاورپوینت نحوه انتخاب واحد 

فیلم آموزشی انتخاب واحد

توحه : دانشحویانی که بیش از 6 واحد افتاده دارند ، نمی توانند بیشتر از 14 واحد درسی انتخاب واحد نمایند .

طبق جدول زیر کد گروهایی که ظرفیت دارند می توانید انتخاب واحد خود را انجام دهید .

مقطع ، ترم و پودمان

نام رشته

گروه های قابل انتخاب

مبلغ پیش پرداخت 85% از کل شهریه  نحوه پرداخت الکترونیک


کاردانی

پودمان 7


مترجمی اسناد و مدارک

دریافت

3.420.000

پرداخت


کاردانی

پودمان 4


مترجمی زبان(دیداری و مکتوب)

دریافت

3.377.000 پرداخت


کارشناسی

پودمان 4


مدیریت امور فرهنگی

دریافت

3.880.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

حسابداری مالی

دریافت


3.295.000
پرداخت


کاردانی

پودمان 5

خبرنگاری

دریافت

2.875.000 پرداخت

کاردانی

پودمان 5

مترجمی آثارمکتوب و متون رسمی

دریافت 3.083.000

پرداخت

کاردانی

ترم 2

برنامه سازی کامپیوتر

دریافت

5.260.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 5

تبلیغات

دریافت

2.830.000 پرداخت

کاردانی

پودمان 4

امورفرهنگی

دریافت

3.393.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

مدیریت کسب و کار

دریافت

3.320.000 پرداخت

کاردانی

پودمان 4

روابط عمومی

دریافت

3.020.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

برنامه سازی کامپیوتر

دریافت


3.696.000


پرداخت

کاردانی

پودمان 5

امورفرهنگی

دریافت

2.920.000 پرداخت


کارشناسی

پودمان 5

مدیریت امور فرهنگی

دریافت


2.725.000
پرداخت

کارشناسی

پودمان 5

روابط عمومی

دریافت

3.417.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 5

مترجمی آثاردیداری شنیداری

دریافت

2.940.000 پرداخت

کاردانی

ترم 2

گرافیک

دریافت

4.843.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 5

روابط عمومی

دریافت

2.680.000 پرداخت

کاردانی
ترم 2

خبرنگاری

دریافت

4.390.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 5

حقوق ثبتی

دریافت

2.800.000 پرداخت


کارشناسی


پودمان 4

حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری

دریافت

3.475.000 پرداخت


کارشناسی


پودمان 4

مدیریت تبلیغات تجاری

دریافت


3.360.000
پرداخت

کاردانی

پودمان 5

مدیریت کسب و کار

دریافت

3.323.000 پرداخت


کاردانی


ترم 2

حسابداری صنفی

دریافت

4.140.000 پرداخت

کاردانی

ترم 2

روابط عمومی

دریافت 4.565.000 پرداخت


کاردانی


ترم 2

حقوق ثبتی

دریافت


3.820.000
پرداخت


کارشناسی


ترم 2

مدیریت امورفرهنگی

دریافت

4.577.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

بازاریابی

دریافت

3.320.000 پرداخت

کاردانی

ترم 2

امورفرهنگی

دریافت

4.598.000 پرداخت


کاردانی


ترم 2

مترجمی زبان(دیداری و مکتوب)

دریافت

4.524.000 پرداخت


کارشناسی


ترم 2

حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری

دریافت

4.295.000 پرداخت


کاردانی


ترم 2

بازاریابی

دریافت

4.286.000 پرداخت

کاردانی

پودمان 5

حسابداری مالی

دریافت

3.190.000 پرداخت


کارشناسی


ترم 2

روابط عمومی گرایش رسانه و الکترونیک

دریافت

4.494.000 پرداخت


کارشناسی


ترم 2

مدیریت تبلیغات تجاری

دریافت

4.595.000 پرداخت


کارشناسی


ترم 2

مترجمی همزمان انگلیسی

دریافت

4.580.000 پرداخت


کارشناسی


پودمان 4

روابط عمومی گرایش رسانه

دریافت

3.747.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

معماری داخلی

دریافت

3.215.000
پرداخت


کاردانی

پودمان 5

گرافیک

دریافت

3.132.000 پرداخت


کارشناسی


ترم 2

تربیت مبلغ علوم اسلامی به زبان انگلیسی

دریافت

4.652.000 پرداخت


کارشناسی


پودمان 4

روابط عمومی گرایش رفتار اجتماعی و افکار سنجی

دریافت

3.748.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 5

بازاریابی

دریافت

3.972.000 پرداخت


کارشناسی


پودمان 4

مترجمی همزمان انگلیسی

دریافت

3.333.000 پرداخت


کاردانی


پودمان 4

گرافیک  دریافت 2.260.000 پرداخت

کارشناسی


ترم 2

مترجمی خبر  دریافت 4.992.000  پرداخت
 
کاردانی


ترم 2

حسابداری مالی دریافت 4.230.000 پرداخت
نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.