چهارشنبه, 18 تیر 1399

 اطلاعیه ثبت نام وام عتبات

وام عتباتقابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام عتبات:
به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانیم جهت دریافت وام عتبات میتوانید تا مورخ دوشنبه98/03/27 به واحد مالی مرکز سرکار خانم محفوظی مراجعه نمایند.
  • مبالغ وام برای دانشجویان مجرد 10/000/000 ریال و برای دانشجویان متاهل 15/000/000 ریال می باشد.
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری