پنج شنبه, 20 مرداد 1401

 آخرین مهلت اعلام کارورزی سازمانی

دانشجویان گرامی

آخرین مهلت اعلام زمان کارورزی سازمانی تا روز


چهارشنبه 14 اردیبهشت می باشد.

در غیر اینصورت در سایت دانشگاه تیکت ارسال نمایید.
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی