یکشنبه, 17 اسفند 1399

 اطلاعیه اینترنت هدیه دانشجویی 992

internet 

اطلاعیه بسته هدیه اینترنت دانشجویان 992


به اطلاع دانشجویان گرامی واحد 13 تهران میرساند براساس اطلاعیه وزارت علوم دانشجویان میتوانند با مراجعه به سایت www.ictgifts.ir و انتخاب گزینه ی هدیه دانشجویان و وارد کردن کدملی و شماره همراه خود (به نام شخص دانشجو) بسته 60 گیگابایتی اینترنت آموزش الکترونیکی دریافت نمایند.
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی