دوشنبه, 23 فروردين 1400

 پیام تبریک سرکار خانم صفاپو به آقای امیرحسین شفیعی در پی کسب مقام اول

پیام تبریک سرکار خانم صفاپو به جناب آقای امیرحسین شفیعی:

در پی کسب مقام اول مقام اول رشته نمایشنامه نویسی(خیابانی) دراولین جشنواره فرهنگی هنری ایثاردانشجویی

دانشگاه جامع علمی کاربردی توسطآقای امیر حسین شفیعی دانشجوی توانمند مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 سرکار خانم

صفاپو رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 تهران پیام تبریکی به ایشان ارسال نمودند در بخشی از این پیام آمده

است :

sharifi

جناب آقای شفیعی گرامی


ضمن عرض ادب و احترام

بدینوسیله ضمن ارج نهادن به   تلاش های ارزنده جنابعالی ، کسب رتبه نخست جشنواره ایثار دانشگاه جامع علمی

کاربردی
را به شما دانشجوی عزیز و توانمند تبریک عرض میکنم امید است موفقیت های روزافزون برایتان آرزو مندم


ارادتمند رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۳تهران -صفاپو
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی