چهارشنبه, 18 تیر 1399

 قابل توجه کلیه دانشجویان استاد کاکاوند:

قابل توجه دانشجویان استاد کاکاوند:

کلیه کلاسهای استاد کاکاوند روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 برگزار نخواهد شد

و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی