پنج شنبه, 27 تیر 1398

 اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 98

اطلاعیهانتخاب واحد کلیه رشته ها و کلیه ورودیها فقط از  98/04/15 لغایت 98/04/20 می باشد.

انتخاب واحد  98/04/15 لغایت 98/04/20
شروع کلاس  98/04/22
پایان کلاس 98/05/31
امتحانات 98/06/02 لغایت 98/06/09


توجه توجه :با توجه به مدت کوتاه و فشرده ترم تابستان کلیه دانشجویان گرامی موظف به بازدید روزانه از سایت مرکز جهت دریافت اطلاعات لازم می باشند.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت