دوشنبه, 29 مهر 1398

 

***یادداشت روز***
sabtenam copyقابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
:   


               
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد * از کلیه دانشجویان درخواست می شود انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا چک نمایند و  از برنامه هفتگی 
     
          .خ                 خود نیز  پرینت دریافت نمایند

          


 *با توجه به شروع ترم و گذشت 2 هفته از آغاز آن در صورت هرگونه غیبت ، از تاریخ 1398/7/14 
آموزش نسبت به حذف کلاسی اقدام می نماید .
sabtenam copy

    دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در کل ترم ، مجاز به 3 جلسه غیبت در هر درس می باشند.


sabtenam copy
سال تحصیلی
جدید 98 از روزشنبه30 شهریور ماه آغازو تمامی کلاسها طبق برنامه 
زمانبندی شده درساختمان زرتشت برگزار میگردد.


 
 
 
 
 


اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان 98

اطلاعیهانتخاب واحد کلیه رشته ها و کلیه ورودیها فقط از  98/04/15 لغایت 98/04/20 می باشد.

انتخاب واحد  98/04/15 لغایت 98/04/20
شروع کلاس  98/04/22
پایان کلاس 98/05/31
امتحانات 98/06/02 لغایت 98/06/09


توجه توجه :با توجه به مدت کوتاه و فشرده ترم تابستان کلیه دانشجویان گرامی موظف به بازدید روزانه از سایت مرکز جهت دریافت اطلاعات لازم می باشند.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت