چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 نتایج آزمون معارف (ویژه مدرسین معارف)

اطلاعیه مدرسان معارفمدرسان محترم معارف می توانند نتایج آزمون 23 آذرماه 1397 را در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مشاهده نمایند.
پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی ،جهت پیگیری مراحل بعدی جذب ، اطلاعیه مندرج در سازمان سنجش  را مطالعه نمایند.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت