چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 پذیرش کاردانی و کارشناسی بهمن ماه 97

پذیرشبدون کنکوربدين وسيله به اطلاع داوطلبان مي‌رساند با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي پذیرش در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ماه 97 آغاز گردید و پذیرش دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در حال انجام است.

ثبت نام آنلاین


کاردانی کارشناسی
 
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت