دوشنبه, 05 اسفند 1398

 ثبت درخواست نقل و انتقال نیمسال دوم 98-97

درخواست انتقالیبه اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقالی می رسانیم جهت ثبت درخواست انتقالی خود تا 30آذرماه میتوانند در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) درخواست خود را ثبت نمایند.

نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت