جمعه, 02 اسفند 1398

 اطلاعیه برنامه هفتگی کارشناسی ورودی جدید ( ترم اولی ها)

واحد13باتبریک مجدد به تمامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13تهران به اطلاع تمامی آن دسته از دانشجویانی که مراحل ثبت نام خود را در مرکز گذرانده اند و پرونده خود را تحویل آموزش داده اند می رساند برنامه هفتگی خود را طبق راهنمای ذیل مشاهده نمائید .
واحد13شروع کلیه کلاسها ترم یک کارشناسی روز شنبه دوم اسفند ماه 1393  می باشد.

واحد13جهت اطلاع از مکان برگزاری کلاسها روی فایل ذیل دریافت  نمائید.

توجه :در صورتی که برنامه هفتگی شما طبق درخواستتان نبوده است به دلیل به حد نصاب نرسیدن گروه مورد نظر درآن زمان ها امکان برگزاری آن نبوده است .

رشته تحصیلی
گروه های کلاسی
لیست اسامی دانشجویان 
برنامه کلاسی
مترجمی همزمان و خبر انگلیسی گروه صبح دریافت  دریافت
مترجمی همزمان و خبر انگلیسی گروه عصر دریافت  دریافت
مترجمی همزمان و خبر انگلیسی گروه پنجشنبه و جمعه دریافت  دریافت
مدیریت تبلیغات تجاری گروه عصر دریافت  دریافت
مدیریت تبلیغات تجاری گروه پنجشنبه و جمعه دریافت  دریافت
روابط عمومی گرایش رسانه و الکترونیک گروه عصر دریافت  دریافت
روابط عمومی گرایش رسانه و الکترونیک گروه پنجشنبه و جمعه دریافت  دریافت

نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.