چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 آغاز پیش ثبت نام متقاضیان ورودی بهمن ماه 93

واحد13با عنایت به الطاف الهی مرکز آموزش عالی 13 تهران جهت نیمسال بهمن ماه 93 تنها از بین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع دیپلم جهت ورود به مقطع کاردانی ناپیوسته و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی جهت ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته به تعداد بسیار محدود دانشجو می پذیرد.

واحد13 جهت پیش ثبت نام و مشاوره رایگان فرم الکترونیکی زیر را تکمیل فرمائید.

واحد13فرم پیش ثبت نام مقطع کاردانی و کارشناسی

واحد13
نويسنده :

مدیر امور اداری