چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

واحد13با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز خواهشمند است موارد زیر را جهت انتخاب واحد خود به دقت مطالعه نمائید . 
  • بنا به تصویب شورای آموزشی دانشگاه ،انتخاب واحد غیر حضوری (از طریق اینترنت)دانشجویان برای نیسمال اول سال تحصیلی 94-93 از روز شنبه 22 شهریور ماه شروع می شود.
  • برنامه روز و ساعت کلاسها در جدول انتهای همین صفحه بزودی اعلام می شود .
  • زمانبندی حذف و اضافه 28 الی 31 شهریور ماه می باشد .

  • میزان شهریه علی الحساب برای دانشجویان کلیه ورودی ها مطابق جداول ذیل می باشد .
بعد از پرداخت شهریه علی الحساب و باز شدن پورتال ،برای ثبت نام از طریق اینترنت در روزهای مشخص شده طبق جدول زمان بندی ذیل به پورتال آموزشی نماد مراجعه نمایید. 

واحد13

واحد13

واحد13کلیه دانشجویان می بایست قبل از زمان انتخاب واحد شهریه خود در سیستم جامع آموزشی نیمسال اول پرداخت نمایند و درصورت هرگونه بدهی مسئولیت عدم باز شدن صفحه انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد . 

واحد13دانشجویان می بایست مطابق با کد گروه های اعلامی رشته خود انتخاب واحد را انجام دهند .
واحد13جابجایی کلاس به هیچ عنوان توسط آموزش امکان پذیر نیست و تنها در اختیار دانشجویان می باشد ، در صورت وجود ظرفیت کافی در روز حذف واضافه شما می توانید اقدام به تعویض کلاس ها نمائید.

واحد13قابل ذکر است که کلیه دانشجویان برنامه هفتگی خود را پرینت گرفته و طبق آن سر کلاسها حضور یافته و اگر احتمالا اسم دانشجو در لیست حضور وغیاب کلاسی نباشد برنامه هفتگی خود را چک نمایند د رصورت مغایرت حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه به آموزش مراجعه نمایند و دانشجویان موظفند هر هفته تا پایان ترم برنامه هفتگی خود را چک نمایند که احتمالا درسی حذف نشده باشد .

واحد13مبلغ %85 شهریه هر رشته و پودمان در مقابل هر رشته در جدول انتهای همین صفحه نوشته شده است .
واحد13خواهشمند است کل مبلغ 85% هر رشته را فقط از طریق پرداخت الکترونیکی در سیستم نماد پرداخت فرمایید.

واحد13لازم به ذکر است 15 % حق نظارت پس از قطعی شدن انتخاب واحد از طریق سایت سجاد قابل پرداخت میباشد .

واحد13 مبلغ مندرج درسیستم پرتال دانشجویی پیش فرض بوده و مبلغ %85 قطعی شهریه نیمسال در جدول زیر قابل مشاهده می باشد و خواهشمند است دقیا مطابق جدول زیر پرداخت گردد. 

(پرداخت الکترونیکی تنها از طریق سیستم جامع دانشجویی (نماد)می باشد که راهنمایی آن در زیر مشخص است)

واحد13
واحد13قابل ذکر است از تمامی کارت های عضو شتاب که دارای رمز دوم می باشد دانشجویان می توانند از طریق سیستم جامع دانشجویی به صفحه درگاه بانک ملی متصل و پرداخت الکترونیکی نمایید.(متعلق به تمامی بانکها)

واحد13دانشجویانی که از ترم های گذشته بستانکار می باشند مبلغ بستانکاری در سیستم نماد به صورت اتوماتیک از شهریه نیمسال تابستان 93-92 کسر می شود.
واحد13دانشجویانی که تخفیف شهریه دارند ( تخفیف خانواده شهدا /تخفیف دانشجویان ممتاز ) و تخفیف آنها اعمال نگردیده حداقل 5 روز قبل از انتخاب واحد خود از فرم ذیر جهت اعلام مشکل خود استفاده نمائید.واحد13بعلت احتمال قطعی سایت پرداخت الکترونیک و بانکها از هم اکنون اقدام به پرداخت شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی 93-92 نمائید که در صورت مشکل در پرداخت الکترونیکی بتوانند مشکل خود را در زمان باقیمانده ، برطرف نمائید .

واحد13کلیه دانشجویان می بایست قبل از زمان انتخاب واحد به مانده بدهی خود در سیستم جامع آموزشی دقت فرمایند و درصورت هرگونه بدهی آن را پرداخت و درغیر اینصورت مسئولیت عدم باز شدن صفحه انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد .

واحد13دانشجویان مشروطی دوره های ترمی ( دارای معدل کمتر از 12) در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 به این نکته توجه داشته باشند که بر اساس آیین نامه آموزشی حداکثر 14 واحد می توانند اخذ کنند .بدیهی است اخذ بیش از 14 واحد نقض آیین نامه آموزشی بوده و مسئولیت تمام عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.در صورت عدم رعایت سقف فوق از طرف دانشجو ،پس از پایان مهلت ثبت نام ،آموزش نسبت به حذف واحد های اضافی اخذ شده توسط دانشجو بنا بر تشخیص خود اقدام خواهد کرد .

واحد13آموزش در ایام ثبت نام ،آمادگی رفع مشکلات احتمالی دانشجویان را داشته و در صورتیکه از طریق اینترنت در امر ثبت نام مشکلی داشته باشید ، با داخلی های 103 الی 108 تماس حاصل نمایید.

شروع کلاسها در نیمسال اول94-93 سه شنبه
93/07/01


مقطع شماره پودمان نام رشته   روز     
تاریخ ساعت

برنامه های کلاسی

شهریه 85%
کارشناسی 3 مدیریت امور فرهنگی شنبه 93/06/22 9

دریافت

4.770.000
کارشناسی 6 روابط عمومی گرایش رفتار اجتماعی شنبه 93/06/22 10

دریافت

4.610.000
کارشناسی 6 روابط عمومی گرایش امور رسانه شنبه 93/06/22 11:30

دریافت

4.610.000
کارشناسی 3 روابط عمومی گرایش الکترونیک شنبه 93/06/22 14

دریافت

4.580.000
کارشناسی 3 روابط عمومی گرایش امور رسانه شنبه 93/06/22 15

دریافت

4.830.000
کارشناسی 3 حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری شنبه 93/06/22 16

دریافت

4.330.000
      
کاردانی  3  حقوق ثبتی  یکشنبه  93/06/23  9 دریافت  3.980.000
کاردانی 3  حسابداری صنفی   یکشنبه   93/06/23  10 دریافت 4.010.000 
 کاردانی  3  مترجمی آثار دیداری و شنیداری     یکشنبه   93/06/23  11:30 دریافت 4.460.000
کاردانی 3 مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی یکشنبه 93/06/23 11:30 دریافت 4.250.000
کاردانی  3  بازاریابی  یکشنبه   93/06/23  14 دریافت 4.080.000 
کاردانی 6 روابط عمومی   یکشنبه 93/06/23 16 دریافت 4.770.000
کاردانی  3  حسابداری مالی   یکشنبه   93/06/23  16 دریافت 4.340.000 
      
کارشناسی  3  مدیریت تبلیغات تجاری  دوشنبه 93/06/24  9 دریافت  4.530.000
 کارشناسی  3  مترجمی همزمان انگلیسی  دوشنبه  93/06/24  10 دریافت 4.320.000 
 کارشناسی 6  حسابداری خدمات آثار فرهنگی و هنری  دوشنبه  93/06/24  11:30 دریافت 4.550.000 
 کارشناسی  مترجمی همزمان انگلیسی دوشنبه  93/06/24  14 دریافت 5.600.000 
 کارشناسی  تربیت مبلغ علوم اسلامی به زبان انگلیسی دوشنبه  93/06/24 15 دریافت 4.680.000 
 کاردانی 7  گرافیک  دوشنبه  93/06/24  15 دریافت 3.310.000 
      
 کاردانی  3  روابط عمومی سه شنبه 93/06/25  9 دریافت 4.200.000 
 کاردانی  3  امورفرهنگی  سه شنبه 93/06/25  10 دریافت 4.170.000 
کاردانی  3  خبرنگاری سه شنبه  93/06/25 10 دریافت 4.220.000 
کاردانی 6  بازاریابی سه شنبه  93/06/25  14 دریافت 3.220.000 
کارشناسی 3 مترجمی خبرانگلیسی سه شنبه 93/06/25 15 دریافت 4.850.000
 کاردانی  3  گرافیک سه شنبه  93/06/25  15 دریافت 4.740.000 
      
 کاردانی  7  امور فرهنگی  چهارشنبه 93/06/26  9 دریافت  3.050.000
 کاردانی  7  روابط عمومی چهارشنبه 93/06/26  9 دریافت 2.650.000 
 کاردانی  7  منرجمی آثار مکتوب و متون رسمی  چهارشنبه 93/06/26  9 دریافت 2.770.000 
 کاردانی  7  مترجمی آثار دیداری و شنیداری چهارشنبه 93/06/26  11 دریافت 3.010.000 
 کاردانی  6  برنامه سازی کامپیوتر چهارشنبه 93/06/26  11 دریافت 7.150.000 
 کاردانی  3  برنامه سازی کامپیوتر چهارشنبه 93/06/26 11 دریافت 5.760.000 
کاردانی 6 گرافیک چهارشنبه 93/06/26 14 دریافت 4.980.000 
 کارشناسی  6  مدیریت تبلیغات تجاری چهارشنبه 93/06/26  14 دریافت  4.730.000
کارشناسی 6 مدیریت امور فرهنگی چهارشنبه 93/06/26 15 دریافت 4.890.000 
کاردانی 6 حسابداری مالی چهارشنبه 93/06/26 16 دریافت  3.920.000
کاردانی 6 معماری داخلی چهارشنبه 93/06/26 16 دریافت 4.870.000 
 
کارشناسی 7 مدیریت امور فرهنگی پنجشنبه 93/06/27 9 دریافت 2.660.000 
کارشناسی 7 روابط عمومی پنجشنبه 93/06/27 10 دریافت 2.660.000 
کاردانی 6 مترجمی آثاردیداری و شنیداری پنجشنبه 93/06/27 11:30 دریافت 4.490.000 
کاردانی 6 مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی پنجشنبه 93/06/27 11:30 دریافت 4.430.000 
کاردانی 7 تبلیغات پنجشنبه 93/06/27 11:30 دریافت 3.070.000 
کاردانی 6 امور فرهنگی پنجشنبه 93/06/27 14 دریافت 4.230.000 
 کاردانی مدیریت کسب و کار پنجشنبه 93/06/27 14 دریافت 3.500.000 
کاردانی 7 خبرنگاری پنجشنبه 93/06/27 14 دریافت 2.050.000
 
نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.